در حال نمایش 11 نتیجه

چرخ گوشت

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW45020

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1600 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارندگی (توقف)
 • میزان خروجی 2.7 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای محکم ایستادن

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW66020

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1800 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی: 3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد: (چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس)
 •  تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای جلوگیری از جابجایی و لرزش حین کار

چرخ گوشت بوش مدل MFW67440

تومان8,300,000

چرخ گوشت بوش مدل MFW67440

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2000 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان خروجی: 3.5 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد: بیش از 10 کارایی مختلف (از جمله :چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس و …)
 •  تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای جلوگیری از جابجایی و لرزش حین کار

چرخ گوشت بوش مدل MFW68640

تومان8,650,000

چرخ گوشت بوش مدل MFW68640

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2200 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی
 • میزان خروجی: 4.3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد: بیش از 15 کارایی مختلف
 •  تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای جلوگیری از جابجایی و لرزش حین کار

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660

تومان9,600,000

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2200 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی
 • میزان خروجی: 4.3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد
 •  تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای جلوگیری از جابجایی و لرزش حین کار

چرخ گوشت بوش مدل MFW68680

تومان11,000,000

چرخ گوشت بوش مدل MFW68680

 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 2200 واتی حین کار و قدرت بالای بازدارنگی
 • میزان خروجی: 4.3 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد (بیش از 20 کارایی مختلف)
 •  تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای جلوگیری از جابجایی و لرزش حین کار

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH MFW24010

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1500 واتی
 • میزان خروجی: 1.7 کیلوگرم در دقیقه
 • تنوع بالا در عملکرد

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW67450

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با موتور قدرتمند 2000 واتی
 • قدرت بالای بازدارنگی (توقف)
 • میزان 3.5  کیلوگرم خروجی در دقیقه
 • دارای محفظه برای نگهداری سیم و صفحه
 • تنوع بالا در عملکرد (چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن کباب لبنانی و سوسیس ، آبگیری برخی میوه ها)

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH CompactPower MFW3850B

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1800 واتی
 • میزان خروجی 2 کیلوگرم در دقیقه
 • عملکرد با تنوع بالا شامل : چرخ کردن گوشت و ماهی ، درست کردن کباب لبنانی و سوسیس، آب مرکبات گیری و رنده کردن
 • دارای فضای مناسب جهت نگهداری سیم و صفحه
 • مجهز به دو تنظیم سرعت

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH MFW22010

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1500 واتی
 • تنوع بالا در عملکرد (شامل چرخ کردن گوشت و ماهی و درست کردن سوسیس)
 • نگه داشتن آسان با تعبیه فضای مناسب برای نگهداری سیم و صفحه
 • طراحی دقیق و چسبنده پایه ها برای جلوگیری از لغزش حین کار

چرخ گوشت بوش مدل BOSCH ProPower MFW3630I

تماس بگیرید
 • عملکرد سریع با قدرت بالای موتور 1600 واتی حین کار
 • میزان خروجی 1.9 کیلوگرم در دقیقه
 • مجهز به دو تنظیم سرعت